15/05/21

Bases do XXXV Certame de Poesía María Soliño (Cangas)


En colaboración coa Biblioteca do I.E.S. Mª Soliño 

1-Haberá dúas categorías: A-Para alumnado de primeiro e segundo ciclo de E.S.O. B-Para alumnado de 1º e 2º de Bacharelato e Ciclos de grao medio. 

2-Concederanse tres premios na categoría A -Primeiro premio-150 euros. -Segundo premio- 75 euros. -Terceiro premio- 50 euros. 

3- Concederanse dous premios na categoría B -Primeiro premio-200 euros. -Segundo premio- 125 euros. 

4-Os poemas deberán estar escritos en lingua galega. 

5-Cada participante presentará un mínimo de tres poemas, e un máximo de cinco. 

6-Presentaranse tres copias, mecanografadas, dos poemas.

7-Remitiranse ó I.E.S. María Soliño (Monte Carrasco, nº 14 / 36940 CANGAS) nun sobre no que constará unicamente un seudónimo e a categoría á que pertence. Dentro dese sobre introduciranse os poemas e unha plica cos seguintes datos: nome, enderezo, teléfono, centro no que cursa estudos e certificado de estar matriculado no centro. 

8-Realizarase unha publicación cos poemas gañadores, da que a organización se reserva todos os dereitos. 

9-O prazo de entrega rematará o día 11 de Xuño. 

10-A composición do xurado e o seu fallo faranse públicos no acto da entrega de premios, que terá lugar o 21 de Xuño no IES María Soliño, acto ao que se comprometen a asistir as persoas premiadas. Cangas, 11 de maio de 2021.

 

Ningún comentario:

Compromisos

Sempre que for posible, neste blog informaremos da autoría de textos, fotos e demais material audiovisual, que en todo caso é empregado con finalidade educativa e sen lucro. Se houber algo suxeito a dereitos de autor ou outras restricións, por favor, facédenolo saber para retirármolo o antes posible.
Por outro lado, os autores do blog non son responsables dos comentarios que os lectores poidan enviar. Todos aqueles comentarios obscenos, ofensivos contra persoas, crenzas ou ideas, ou contrarios á Lei serán eliminados en canto teñamos coñecemento deles.
Avísanos para axudarnos a cumprir estes compromisos.